Höllviken, Vellinge & Skåne

Vellinge

Vellinge är centralorten i Vellinge kommun, som i sin tur ligger i Skåne län. Något unikt är dock tätorten Vellinge uppdelad på två olika socknar, och har således två olika kyrkor: den norra delen av orten ligger i Eskilstorps socken, som samlas i Eskilstorps kyrka, medan den södra delen av orten ligger i Vellinge socken, och samlas i Vellinge kyrka. Sammanlagt har Vellinge en befolkningsmängd på drygt 6 000 invånare. I hela kommunen finns knappt 35 000 invånare.

Vellinge har en historia som sträcker sig tillbaka till vikingatiden, till år 1 000 e. Kr. Detta vet man tack vare utgrävningar som gjorts på orten. I skrift förekommer belägg för bosättningar i Vellinge först från första halvan av 1300-talet. Länge var bosättningarna i Vellinge dock inte mycket mer än en liten bondgårdsby: på 1570-talet vet man till exempel att orten Vellinge bestod av 36 bondgårdar som låg samlade kring Vellinge kyrka. Kyrkan konstruerades under medeltiden.1280px-Vellinge_Östergatan

Vellinge började utvecklas till en större ort i slutet av 1800-talet, precis som många andra mindre orter i Sverige, i samband med att man byggde ett järnvägsspår förbi orten. I detta fall handlade det om Malmö-Trelleborgs järnväg, som anlades år 1886. I och med detta blev Vellinge en betydande stationsort i området. Därmed inte sagt att Vellinges jordbruksrötter försvann på en gång – snarare levde spåren av bondesamhället kvar länge i Vellinge. Fortfarande år 1928 finns till exempel upptecknat att det i Vellinge fanns 258 hästar, 1 029 nötkreatur, 30 får och 788 svin, på knappt 1 000 invånare. Djuren var med andra ord fortfarande betydligt fler än människorna på den tiden.

Idag består dock Vellinge centrum uteslutande av byggnader avsedda för människor, till exempel flerfamiljshus i fyra våningar, ett antal butiker, ett café, ett kommunhus, en gymnasieskola (Sundsgymnasiet), ett badhus, en vårdcentral, en folktandvård och ett bibliotek.

Om du är en företagare från Vellinge, som ska ha ett möte i Stockholm eller befinner dig i Stockholm över en kortare period och behöver någonstans att jobba med kort varsel, ska du gå in på Poppice.com. Där kan du enkelt och snabbt boka mötesrum eller en arbetsplats över dagen.