Höllviken, Vellinge & Skåne

Torups bokskog

trädet som heter bok har en lång historia. En bok lever i regel 150-200 år, men vissa blir så gamla som 300 år och växer till en höjd på 50 meter. Detta vackra träd växer runtom i Europa, men i Sverige är Torups bokskog ett av de finaste exempel som finns på hur magisk en bokskog verkligen kan vara. Med gyllene solstrålar som faller mellan träden, ljudet av insekter och djur och kväkandet från grodor i dammen är det svårt att inte hänföras av denna underbara plats och dess mystik.

En gammal skog med stor variation

Grib_skovRuntom byn Torup finns flera bokar utspridda som kallas trädjättar, med riktigt gamla anor. Vissa delar av skogen har även lämnats orörda för att ge vika för fallna stammar med fågelbon och liknande, vilket ger denna ”urskog” en känsla av hur naturen tar över och frodas när den kan. I Torups bokskog finns det flera arter av insekter som inte hittas på många andra platser i Sverige tack vare skogens exklusiva fauna – totalt har man hittat 253 olika skalbaggearter. Det finns förutom insekter andra spännande djur, såsom fladdermöss som jagar om kvällarna – åtta olika arter av dem – och både dovhjort och rådjur. Det finns också ett fågeltorn på Dansbanestigen varifrån man kan se enkelbeckasin, rödbena, stjärtand och kricka, för att bara nämna några stycken. Även rovfåglar finns här; gladan är en vanlig syn i Torups bokskog. Alla dessa attraktioner, även utöver skogen i sig och dess magiska atmosfär, lockar många att komma och upptäcka bokskogen på egen hand.

Ett mäktigt träd

Det finns flera olika slags bokträd, och i Sverige har boken funnits sedan 3000 f.Kr., då den kom från Danmark och snabbt spred sig. Längre norrut är det för kallt för boken, men där den känner sig hemma frodas den och växer högt och brett. Den vanliga boken förekommer i nästan hela Europa, men i Sverige är det inte på många håll det bildas hela skogar. Bokskog finns i framför allt Blekinge och Skåne – som i Torup – och till viss del även i Halland. Boken anses vara ett vackert träd, och det med god anledning. På egen hand kan en bok växa sig riktigt stor med ett underbart lövverk, och trots att den inte blir lika gammal som en ek är den minst lika imponerande. Boken och bokskogar som den i Torup är en stor påminnelse om hur viktigt det är att ta hänsyn till våra skogar och se till att de finns kvar även för kommande generationer.