Höllviken, Vellinge & Skåne

Skåneleden

Skåneleden är en vandringsled genom Skåne som är uppdelad i fem delleder. Den går genom 29 kommuner. Sammanlagt består Skåneleden av över 100 mil. Leden är markerad med orange färg. Skåneleden en del i ett internationellt nät av vandringsleder, kallat North Sea Trail som är 5 000 km långt. North Sea Trail passerar Holland, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge och Sverige. Inom Skåneleden förekommer stora variationer i landskapet. Något som gör att den som vandrar möter omväxling beroende vilka leder som väljs och vilken etapp man utforskar.

 

80 vindskydd
För den som är intresserad av att vandra på Skåneleden kan det vara av intresse att känna till att det finns omkring ett 80-tal fasta vindskydd som används för övernattning.Skåneleden 1

 

Fem leder
Skåneleden består som tidigare nämnts av fem delleder. Var del har olika etapper. Därmed finns det många etapper att utforska. Man skulle kunna säga att Skåneleden är ett mecka för vandrare som älskar Skåne.

En av de fem är Kust till Kustleden som omfattar 367 km. Den är indelad i en östlig och västlig sträckning. Sträckan går från Sölvesborg i öst till Ängelholm i väst.

Den andra delleden är Nord till Sydleden. Som man får förstå av namnet är den indelad i en sydlig respektive nordlig riktning. Den omfattar 328 km och sträcker sig från Hårsjö, som ligger till väster om Vittsjö, i norr till Trelleborg i söder. Den som väljer att vandra på den sydliga etappen vandrar igenom Skånes minsta och äldsta nationalpark, Dalby Söderskog.

Den tredje delleden är Ås till Åsleden. Den sträcker sig över 162 km, från Åstorp till Brösarp. Den som vandrar här passerar genom Skånes största nationalpark, Söderåsens.

Österlenleden är den fjärd delleden, 188 km lång. Den börjar och slutar i Ystad. Vandraren går igenom Stenshuvuds nationalpark på sin väg mellan Simrishamn och Kivik. På den norra delen går leden genom Brösarps backar.

Öresundsleden som är 172 km lång är den femte delleden. Den sträcker sig från Utvälinge i norr till Löddeköpinge i söder. En av etapperna är en friliggande del. Den går från Foteviken till Falsterbokanalen.