Höllviken, Vellinge & Skåne

Höllviken

Höllviken ligger rent geografiskt sett mellan två hav. I norr är viken Höllviken en del av Öresund. I söder är den en del av Kämpingebukten. Kämpingebukten är en del av Östersjön. Sandstranden längs med Kämpingebukten, som sträcker sig omkring en kilometer, utgör en del av ett trettio hektar stort naturreservat. Här finns vandringsleder som är delar av Skåneleden för den som är intresserad av friluftsliv och att vandra.

 

Tätorten Höllviken
Tätorten Höllviken är belägen i Vellinge kommun, i Skåne län. Både till yta och folkmängd är Höllviken kommunens största tätort. Orten Höllviken är belägen från slättlandet öster om Falsterbonäset fram till Falsterbokanalen. Höllviken gränsar i sydöst mot Kämpinge som är en av ortens delar. I väst mot tätorten Ljunghusen. Falsterbokanalen utgör den naturliga gränsen.

Bebyggelsen i Höllviken består huvudsakligen av villor, vilka är inbäddade i tallskog. Fast det förekommer en blandning av en- och flerfamiljshus i centrum. Höllviken utvidgas kontinuerligt. Urbanisering sker genom byggandet av både radhus och flervåningshus, på det som tidigare varit åker- och betesmark.Höllviken 2

 

Klassiska badhytter
Badhytter har uppförts längs stranden vid Kämpingebukten. Inspiration för detta kommer från stränderna i Skanör med Falsterbo och i Ljunghusen. Nuförtiden ges dock inte längre tillstånd att uppföra nya badhytter. Befintliga badhytter ska helst flyttas och placeras bakom sanddynerna. Vill man köpa ett bubbelbadkar kan man göra det här.

 

Höllvikens skulpturpark
Höllvikens skulpturpark, även kallad Falsterbonäs Open Air Museum är belägen i Höllviken i Vellinge kommun. Skulpturerna är uppsatta längs med den Hjeltska promenaden. Det vill säga den gångstig som går mellan Falsterbonäsets norra strand och länsväg 100.

Det är Allan och Bo Hjelts stiftelse som står bakom depositionen av de sex bronsskulpturerna till Vellinge kommun. Fem har Gudmar Olovson skapat. En av dem kallas Les deux arbres, från 1990. Två träd översatt till svenska. Höllvikens skulpturpark invigdes i juni 2008.

 

Kustbevakningen – Höllviken
Kustbevakningen har en station vid Falsterbokanalen. Till station Ks Höllvikens huvudsakliga övervakningsområde hör Öresund och Skånes sydkust.