Höllviken, Vellinge & Skåne

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen leder sjöfart mellan Östersjön och Öresund. Den går innanför Falsterbonäset.

 

Motion i riksdagen
Redan 1884 hade det lagts fram en motion i riksdagen om att bygga en kanal. Anledningen var att mer djupgående fartyg skulle slippa passera Falsterborev.

 

Skanörfiskarnas och böndernas försök
Fiskare, hemmahörande i Skanör, tog själva initiativ till att bygga en kanal år 1896. Arbetet med att gräva ut kanalen påbörjades av Skanörs bönder. Arbetet kom att bli dem övermäktigt.

 

Andra världskriget – startskottet för bygget
I samband med andra världskrigets utbrott hävdade Tyskland att den svenska territorialvattengränsen endast var tre sjömil till skillnad mot den faktiska, som var fyra sjömil. Tyskarna minerade området utanför de tre sjömilen vid Falsterbonäset, den 25 november 1939, vilket innebar en negativ konsekvens för den svenska sjöfarten. Fartyg med ett djupgående på mellan 4 och 7 meter kunde inte passera inom tremilagränsen utanför Falsterbonäset. Därmed kunde inte svenska handelsfartyg komma vare sig in i eller ut ur Östersjön på ett säkert sätt. Transporterna med fartyg tvingades till omlastning i någon av antingen Malmö, Trelleborgs eller Ystads hamnar. Då även havet fylldes av tyska minor togs ett raskt riksdagsbeslut om en kanal. Byggprocessen forcerades och den 3 januari 1940 startade arbetena. Redan den 1 augusti 1941 var det premiär för Falsterbokanalen. Då passerade den första passagerarbåten genom den. Året därpå efter passerade mer än 5000 båtar. Något som bekräftar att ett verkligt behov hade mättats.Falsterbokanalen 3

 

Skåneleden – SL 5 – Etapp 21
Inom ramen för Skåneleden finns flera leder för den som är intresserad av att vandra i Skåne. Närmare bestämt så finns det fem leder. Den femte leden är Öresundsleden. Etapp 21 av Öresundsleden går från Ljungens camping till Falsterbo kanal. Här bedrivs fiske av bland annat plattfisk.

 

Reversibelt körfält
Trafikverket har identifierat potentiella objekt som kan vara föremål för implementering av så kallade reversibla körfält på Falsterbovägen. Det handlar om väg 100, som går mellan Falsterbokanalen och Strandbadsvägen. Med reversibla körfält avses körfält som är vändbara. Körfältens färdriktning bestäms av trafiksignaler.